§ 1. Kategoria wiekowa oraz terminy

14 – 16.06.2019 – rocznik 2007 i młodsi – turniej 2-dniowy – wpisowe 450zł* / 500zł**

14 – 16.06.2019 – rocznik 2008 i młodsi – turniej 2-dniowy – wpisowe 450zł* / 500zł**

22.06.2019 – rocznik 2009 i młodsi – turniej 1-dniowy – wpisowe 350zł* / 400zł**

22.06.2019 – rocznik 2011 i młodsi – turniej 1-dniowy – wpisowe 350zł* / 400zł**

23.06.2019  – rocznik 2010 i młodsi – turniej 1-dniowy – wpisowe 350zł* / 400zł**

23.06.2019 – rocznik 2012 i młodsi – turniej 1-dniowy – wpisowe 350zł* / 400zł**

*   Koszt  ->  opłata wpisowego do 31 marca 2019

** Koszt  ->  opłata wpisowego po 31 marca 2019 do 14 maja 2019

Zapisy oraz wszystkie informacje bezpośrednio u koordynatorów Goodvalley Cup 2019 :

Jarosław Pietrzykowski – tel. 504 225 580 – jaroslaw.pietrzykowski@wp.pl

Michał Wirkus – tel. 669 790 810 – michal.wirkus55@gmail.com

§ 2. Przepisy

Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Auty wykonywane nogą pierwszym podaniem do wysokości kolan lub drugim – można prowadzić wtedy piłka już jest w grze.

Wznowienie gry od bramki (5tka) w obrębie pola karnego nogą do połowy – błąd połowy to strata piłki i przeciwnik wznawia z miejsca przekątnych linii środkowej i autowej.

Po złapanej piłce z gry przez bramkarza, możliwość rozpoczęcia gry nogą lub ręką już bez błędu połowy – piłka położona na ziemi już jest w grze.

Rzuty wolne – decyduje sędzia czy jest to pośredni czy bezpośredni

§ 3. Wymiary boisk, piłki do gry oraz obuwie

Wszystkie spotkania rozgrywane będą na boiskach trawiastych.
Boisko o wymiarach 26-28m x 44-46m.
Bramki o wymiarach 5m x 2m.
Rzut karny z 7 lub 9 metrów w zależności od kategorii wiekowej.
We wszystkich kategoriach wiekowych gramy systemem 5 zawodników w polu + bramkarz.
Obuwie piłkarskie – zakaz gry we wkrętach.
Piłka nr 4.

§ 4. Uwagi organizacyjne

  1. Organizator nie ubezpiecza zawodników, zapewniając jednak opiekę medyczną.
  2. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów na koszulkach na czas trwania turnieju.
  3. Każda drużyna musi posiadać jednakowy strój sportowy.
  4. Każdy zespół powinien posiadać max 12 zawodników.
  5. Organizator dopuszcza udział dziewcząt w turnieju w danym roczniku lub max rok starszą.
  6. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji :
  7. a) lista zbiorcza zawodników,
  8. b) każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  9. c) każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w rozgrywkach (dopuszczalne są listy zbiorcze).

§ 5. Nagrody

– każdy zawodników otrzyma pamiątkowy medal,
– najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowy puchar,
– będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza, oraz najlepszego zawodnika turnieju,
– wyróżnieni zawodnicy otrzymają pamiątkowe nagrody,

§ 6. Czas gry

Turniej jednodniowy (22-23.06.2019) :
czas gry 10 minut.

Turniej dwudniowy (14-16.06.2019) :
SOBOTA – czas gry (mecze grupowe) 15 minut przy 16 drużynach, 20 minut przy 14 drużynach
NIEDZIELA – czas gry (dokończenie gier grupowych i mecze o miejsca) 15 minut przy 16 drużynach, 20 minut przy 14 drużynach


§ 7. System rozgrywek i punktacji

1. System rozgrywek :
W turnieju jednodniowym bierze udział 16 zespołów podzielonych na dwie grupy
(gr. A – 8 zespołów , gr. B – 8 zespołów).
W pierwszej fazie turnieju rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym w grupach.
Po wyłonieniu miejsc w grupach, rozegrane zostaną mecze o końcowe miejsca w turnieju 8A-8B, 7A-7B, 6A-6B, 5A-5B, 4A-4B, 3A-3B, 2A-2B, 1A-1B
Każda drużyna rozegra w sumie 8 meczy.

W turnieju dwudniowym bierze udział 16 zespołów podzielonych na dwie grupy
(gr. A – 8 zespołów , gr. B – 8 zespołów).
SOBOTA (5 meczy każda drużyna) –
w pierwszym dniu turnieju rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym w grupach.
NIEDZIELA (3 mecze każda drużyna) –
w drugim dniu turnieju, dokończone zostaną mecze grupowe (2 mecze każda drużyna), i rozegrane zostaną mecze o końcowe miejsca w turnieju 8A-8B, 7A-7B, 6A-6B, 5A-5B, 4A-4B, 3A-3B, 2A-2B, 1A-1B (1 mecz każda drużyna).
Każda drużyna rozegra w sumie 8 meczy.

Przy większej lub mniejszej ilości drużyn harmonogram gier może ulec zmianie.

Podział na grupy i ilość drużyn uzależniony jest od liczby drużyn biorących udział w turnieju.

2. System punktacji:
– za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty,
– za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) przyznaje się jeden punkt,
- za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktów.

§ 8. Kolejność miejsc

1. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
Przy dwóch zespołach
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach ,
d) przy dalszej równości, decyduje losowanie.
Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi zespołami,
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
f) przy dalszej równości, decyduje losowanie.

§ 9. Napomnienia i protesty

1. Kary wychowawcze od 1 do 2 minut.
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska (czerwona kartka).
3. O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów.

§ 10. Koszty uczestnictwa

Wpisowe wpłacane jest na numer konta :

34 1020 4665 0000 3102 0033 9861 z dopiskiem „ GOODVALLEY CUP oraz rocznik i nazwa drużyny” do dnia 14 maja 2019r.

O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata wpisowego na wyżej wymienione konto.

Dla wszystkich zawodników oraz trenerów przewidziano ciepły obiad każdego dnia turnieju.

§ 11. Inne

Interpretacja lub zmiany organizacyjne regulaminu należą do organizatora turniejów.